Kurzy v Kladně pořádáme již od roku 2004. Vaši učitelé, Jaroslav a Radka Polcerovi

NAŠE FILOZOFIE

V taj-či vidíme dokonalý nástroj na zklidnění mysli a harmonizaci těla ...

Je to cvičení, které zlepšuje  Naše výkony v každém sportu, který děláme ...

Je to umění, které zlepšuje kvalitu Našeho života v mnoha oblastech ...

NAŠE  PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA

S cvičením taj-či jsme se s Radkou poprvé setkali v roce 2001 na semináři, který pořádal Ing. Pavel Čech, šéftrenér Akademie bojových umění Kobra Kladno. Na tomto semináři vyučoval Ing. Václav Liška základy cvičení taj-či.

Ve stejném roce jsme se seznámili s Ing. Janem Turneberem, naším prvním učitelem. Jan Turneber je trenérem 1.třídy, odborným garantem a zakladatelem Českého centra čínských cvičení.

Po třech letech cvičení jsme složili cvičitelské zkoušky a získali svolení vyučovat základy tai-či. 

Ve stejném roce jsme absolvovali mistrovskou zkoušku v oboru Kosmohumanismu, která zahrnuje znalosti neverbálních psycho-informačních léčebných technologií, zkouška byla složena pod vedením Alberta Venediktoviče Ignatěnka.

Tyto techniky společně s technikami reflexní terapie, kterou jsem studoval u Beáty a Julka Patakyových, zařazujeme do soukromého i profesního života.

Naše studium tai-či je ovlivněno zkušenosmi, které jsme získali na seminářích a kurzech které vedla Shifu Zhai Hua, která v současné době řídí Českou Asociaci Wu-Shu a je ředitelkou Zhai Hua Wushu Institutu. V malé míře naše vnímání tai-či ovlivnil i Zdeněk Kurfürst, který je žákem Sifu Jima Uglowa.

V roce 2009 jsme složili na Univerzitě Palackého v Olomouci zkoušky trenéra 2.třídy. O dva roky později jsem absolvoval rekvalifikační kurz "Instruktor bojových umění" na základě kterého učím v rámci vázané živnosti.

Od roku 2009 se snažím o co nejhlubší pochopení již naučeného. Můj pohled na tai-či utváří také studium bojového umění Systema, které mě pomáhá v pochopení, jak věci fungují.

CHCI CVIČIT

Do pořádaných kurzů se můžete přidat každý rok v září